نقاشی کشف شده در زیر اثری از محمدعلی ترقی جاه با عکاسی ایکس ری

نقاشی کشف شده در زیر اثری از محمدعلی ترقی جاه با عکاسی ایکس ری

نقاشی دیگری در زیر یکی از آثار متفاوت محمدعلی ترقی جاه در زیر عکاسی ایکس ری xray کشف شد. خيلي وقت‌ها پيش مي‌آيد كه يك نقاش از كارش راضي نباشد، در اين جور مواقع معمولا نقاشي خود را پاك مي‌كند و يا روي آن را با رنگ مي‌پوشاند، گاهي هم تنها بخش‌هايي از نقاشي را تغيير مي‌دهد، اين اتفاق بارها در تاريخ هنر تكرار شده كه پس از پايان نقاشي نقاش احساس كرده كه در گوشه‌‌اي جاي رنگي خالي مانده يا بهتر بود اين نقش را كمي تغيير مي‌داد اين اتفاقات امروزه به واسطه تكنولوژي‌هاي جديد قابل روئيت ميشوند و هر از گاهي كشفي جديد ازين دست در موزه‌ها يا گالري‌ها اتفاق مي‌افتد.

در روزهاي اخير در آتليه مرمت آوام يك نمونه جالب از اين اتفاق را پيدا كرديم، در جريان مرمت يك تابلو كه داري ريختگي رنگي بود، آثاري از رنگ ديگري از زير لايه‌هاي رنگي پيدا شد كه پس از تصويربرداري تخصصي با اشعه ايكس، تصوير دو گل از زير كار پيدا شد كه نشان مي‌داد نقاش پس از كشيدن تابلو در نقاشي تغييراتي داده‌است.

در اسلايد اول تصوير كامل تابلو و خراش و ريختگي وسط آن كاملا پيداست، در اسلايد دوم مي‌بينيد كه  تصويربرداري XRay از ناحيه اسيب ديده چگونه تصوير گل‌هاي ديگر را در زير كار مشخص مي‌كند.