طبیعت بیجان صدیقی

طبیعت بیجان صدیقی


ابوالحسن خان صديقي
رنگ و روغن روي مقوا فشرده
40*36

 

 • آسيب شناسي :
 • آب خوردگي
 • چركي لايه رنگ
 • شكستگي بستر مقوايي بر اثر آسيب مكانيكي
 • مفقودي
 • باز شدن لايه هاي مقوا و سست شدن تكيه گاه
 • خراشيدگي لايه رنگ
 • ترك هاي لايه رنگ به خاطر تغيير اندازه در بستر مقوايي بر اثر رطوبت
 • شرح عمليات مرمتي:
 • آرشيو اوليه قطعات اثر
 • اسیدزدایی بستر
 • تميزكاري لايه رنگ
 • صاف كردن بستر مقوايي اثر تحت پرس
 • ترميم شكستگي هاي تكيه گاه با مواد همگن
 • ترميم بخش هاي مفقودي
 • موزون سازي رنگ در بخش شكستگي ها و مفقودي ها
 • روتوش خراشيدگي ها در بعضي نقاط تابلو
 • تثبيت
 • تهيه قالب مقوايي ، همسطح با تابلو
 • تهيه قاب و پاسپارتو مناسب جهت نگهداري و ارائه اثر
 • تهيه گزارش و ثبت مراحل كار


طبیعت بیجان صدیقی

طبیعت بیجان صدیقی